Raport financiar APCA pentru 2014

Raport financiar 2014

Anul 2014 a reprezentat un vârf din punct de vedere financiar, veniturile atingând suma record de aproximativ 400.000 lei, bugetul fiind cel mai mare din istoria Asociației de Sprijin pentru Părinți și Copiii cu Autism – APCA Galați. Aceasta este și un rezultat al faptului că în 2014 au fost virati cumulați, de către ANAF, banii din două campanii 2% diferite, după cum urmează: în aprilie 2014 pentru anul fiscal 2012 și în decembrie 2014 pentru anul fiscal 2013. Totodată, acest lucru s-a datorat și creșterii numărului de părinți implicați în Campania de colectare a celor 2%. Este vorba despre o activitate specifică APCA Galați: am venit în sprijinul unui număr de 28 de familii din cadrul APCA, prin deschiderea a 28 de subconturi, astfel încât părinții și-au putut colecta prin intermediul prevederii 2%, fonduri atât de necesare susținerii terapiilor intensive de recuperare.

Nu în ultimul rând, faptul că în 2014 am avut cel mai mare buget de până acum se datorează și derulării de campanii sociale mai puternice, consolidării relațiilor cu donatorii și cu susținătorii mai vechi, dezvoltării unor parteneriate noi, creșterii vizibilității în comunitatea locală și, credem noi, foarte important,  transparenței care caracterizează întreaga activitate a asociației si rezultatelor palpabile ale întregului efort colectiv depus de organizație și de prietenii ei.

Fiecare leu pe care îl primim înseamnă pentru noi și o responsabilitate deosebită. Știm că oricine efectuează o donatie, redirectionează 2%, sponsorizează sau ia parte la evenimentele noastre caritabile își dorește ca sumele respective să se reflecte în proiecte de un real ajutor copiilor cu autism din APCA și în câștiguri reale pentru comunitate, pentru beneficiarii direcți sau indirecți, care fac parte din întregul proces de recuperare și integrare a copiilor cu tulburări din spectrul autismului. La APCA facem tot posibilul pentru ca acești bani, împreună cu munca de voluntariat a părinților care țin în picioare această asociație, contribuția în natură și sprijinul colaboratorilor să producă o schimbare pozitivă de durată, pe termen mediu și lung.

Misiunea noastră SPECIALĂ nu se încheie însă aici, fiind necesar în continuare sprijinul tuturor celor care îl pot oferi, pentru că doar luptând IMPREUNĂ, putem să construim, cărămidă cu cărămidă, un altfel de viitor pentru copiii cu autism din Galați și nu numai, un viitor mai bun, cu șanse reale pentru recuperare și integrare, școlară și socială, la care nu îndrăzneam poate nici să visăm când am pornit pe acest „urcuș”, în urmă cu aproape 4 ani.

RAPORT FINANCIAR DETALIAT

CATEGORIE VENITURI SUMA (lei) PROPORȚIE
Campania 2%(pentru anii fiscali 2012 si 2013) 366.866 *(Din care 183.980 pt 2015) 90.33
Cotizații membri 29.001 7.14
Evenimente caritabile 7.140 1.76
Sponsorizări individuale 2.004 0.49
Colectare urne pentru donatii 1.125 0.27
TOTAL VENITURI 2014 406.136

* Suma este alocată inclusiv pentru prima jumatate a anului 2015, deci ea nu a fost integral cheltuită în anul 2014.

CATEGORIE CHELTUIELI SUMA (lei) PROPORȚIE
Susținere financiară a terapiilor intensive de recuperare pentru 28 de copii (atâți câți au primit bani în subconturi) din Campania  % (aferentă anului fiscal 2012) 144.970 66.73
Salarii 3 terapeuți 31.579 14.54
Invesții în dotări (materiale specifice pentru terapie, moblier adaptat, aparatură IT etc.) 15.204 7.00
Contribuții la stat, aferente salariilor celor 3 terapeuți 8.517 3.92
Administrativ (telefon, curățenie, consumabile, protocol, deplasări etc) 6.972 3.21
Proiecte diverse (excursii pentru copii, workshopuri, campanii de conștientizare) 5.154 2.37
Cheltuieli ocazionale 3.212 1.48
Promovare (afișe, pliante, roll-up) 1.635 0.75
TOTAL CHELTUIELI 2014 217.243